Våra tjänster

Holmgrens Rör & Värme AB kan bland annat erbjuda:


Pannbyten
Värmepumpsinstallationer
Byten av varmvattenberedare
Golvvärmeinstallationer
Badrumsrenoveringar
Rörinstallationer i samband med ny- & ombyggnationer
Indragning och byten av inkommande vatten- och avloppsrör
Byte av blandare
Ändringar av värmesystem
Ändringar i vatten- och avloppssystem
Service på befintliga anläggningar


Adress
Holmgrens Rör & Värme AB
Bergmarksvägen 1
141 41 Huddinge